Převodník absorbované dávky

...
...

Šedá
1
Joule ionizujícího záření o jeden kilogram hmoty
1

Rad
100
Kliknutím na hodnotu dat vpravo se data automaticky zkopírují.