Převaděč délky

...
...

Metrický

Kilometr
1
Metr
1000
Decimetr
10000
Centimetr
100000
Milimetr
1000000
Mikrometr
1000000000
Nanometr
1012
Angstrom
1013

Britové / Američané

liga
0,21
Míle
0,62
Furlong
4,97
Řetěz
49,71
Tyč
198,84
Yard
1093,61
Chodidlo
3280,84
Odkaz
4970,97
Ruka
9842,52
Palec
39370,08
Čára
393700,79
Mil
39370078,74
Thou
39370078,74

Námořní

Mořská míle
0,54
Sáh
546,81

Astronomický

Parsec
3,24×10-14
Světelný rok
1,06×10-13
Astronomická jednotka
6,68×10-9
Světelná minuta
5,56×10-8
Světelná sekunda
3,34×10-6
Kliknutím na hodnotu dat vpravo se data automaticky zkopírují.