Převodník elektrické vodivosti

...
...

Nanosiemens
1000000000
Microsiemens
1000000
Millisiemens
1000
Siemens
1
Kilosiemens
10-3
Megasiemens
10-6
Gigasiemens
10-9

Mho
1
Ampér na volt
1

Kliknutím na hodnotu dat vpravo se data automaticky zkopírují.