Měnič elektrického proudu

...
...

Nanoampere
1000000000
Mikroampér
1000000
Miliampér
1000
Ampér
1
Kiloampere
10-3
Megaampere
10-6
Gigaampere
10-9

Abampere
0,1
Coulomb za sekundu
1

Kliknutím na hodnotu dat vpravo se data automaticky zkopírují.