Magnetomotorická síla

...
...

Ampérová zatáčka
1
Gilbert
1,26
Kliknutím na hodnotu dat vpravo se data automaticky zkopírují.