Převodník rychlosti

...
...

Metrický

Megapascal
10-6
Bar
10-5
kgf / cm²
1,02×10-5
Kilopascal
10-3
Hectopascal
0,01
Millibar
0,01
kgf / m²
0,1
Pascal
1

Avoirdupois (USA)

Kilopound na čtvereční palec
1,45×10-7
Libra na čtvereční palec
1,45×10-4
Libra na čtvereční stopu
0,02

Rtuť

Palce rtuti
2,95×10-4
Centimetry rtuti
7,5×10-4
Milimetry rtuti
0,01
Torr
0,01

Voda

Měřič vody
1,02×10-4
Palce vody
4,01×10-3
Centimetr vody
0,01

Atmosféra

Fyzická atmosféra
9,87×10-6
Technická atmosféra
1,02×10-5
Kliknutím na hodnotu dat vpravo se data automaticky zkopírují.