Převaděč datového úložiště

...
...

Bit
1024
Okusovat
256
Kilobit
1
Megabit
9,77×10-4
Gigabit
9,54×10-7
Terabit
9,31×10-10
Petabit
9,09×10-13
Exabit
8,88×10-16

Byte
128
Kilobyte
0,13
Megabajt
1,22×10-4
Gigabyte
1,19×10-7
Terabajt
1,16×10-10
Petabajt
1,14×10-13
Exabyte
1,11×10-16
Kliknutím na hodnotu dat vpravo se data automaticky zkopírují.